0 kommuner

Betre Tverrfagleg Innsats for barn og unge

Norge skal vera eit trygt og godt land for barn og unge å veksa opp i. Av og til oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. BTI (Betre Tverrfagleg Innsats) er ein arbeidsmodell som skal sikra at barn og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng.