Noreg skal vere eit trygt og godt land for barn og unge å vekse opp i. Stundom oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. BTI (Betre Tverrfagleg Innsats) er ein arbeidsmodell som skal sikre at barn og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng.

Vel kommune