Norge skal være et trygt og godt land for barn og unge å vokse opp i. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er en arbeidsmodell som skal sikre at barn og unge får den oppfølgingen og hjelpen de trenger.

Velg kommune